I Thommessen opplever vi stadig økende etterspørsel fra næringslivet knyttet til rådgivning rundt avgiftsrettslig forhold. Avgift er et utpreget politisk virkemiddel av stor praktisk og økonomisk betydning i samfunnet, og avgiftsrett er derfor et område i stadig endring. Det er derfor viktig å være oppdatert for å unngå feil som kan resultere i potensielt store krav, sanksjoner og tvister med skattemyndighetene. God kjennskap til reglene kan også gi mulighet til å organisere virksomhet på en måte som gir minst mulig avgiftslekkasje. For å gjøre verdien av slik kunnskap mer tilgjengelig for næringslivet har våre avgiftseksperter etablert ThommessenTracker Avgift; en nyhetstjeneste som vil gi deg og din bedrift en månedlig oppdatering på de viktigste nyhetene innen avgiftsrett.

I Thommessen har vi en ekspertgruppe knyttet til avgiftsrett. Våre avgiftseksperter har lang og bred erfaring fra Finansdepartementet, Skatteetaten og advokatvirksomhet med regelverksutvikling, kontroll og rådgivning overfor alle deler av norsk næringsliv. I Thommessen rådgir vi klienter knyttet til alle typer avgifter, herunder merverdiavgift, toll og særavgifter. Både ved strukturering og etablering av virksomhet, internasjonal varehandel og tjenesteyting, større anskaffelser og utviklingsprosjekter, reorganiseringer og transaksjoner. Vi bistår også klienter i bokettersyn og kontrollsaker, og i tvister for domstolene.

Vi håper du får glede av ThommessenTracker Avgift med våre månedlige oppdatering på siste nytt innen avgiftsretten, og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvis det er noe du lurer på!