Thommessen Tracker

De viktigste nyhetene innen avgiftsrett

Siste nytt

Fagområder

Team Tracker Avgift

Våre avgiftseksperter har lang og bred erfaring fra Finansdepartementet, Skatteetaten og advokatvirksomhet med regelverksutvikling, kontroll og rådgivning overfor alle deler av norsk næringsliv. Avgift er et utpreget politisk virkemiddel av stor praktisk og økonomisk betydning i samfunnet, og avgiftsrett er derfor et område i stadig endring. Det er derfor viktig å være oppdatert for å unngå feil som kan resultere i potensielt store krav, sanksjoner og tvister med skattemyndighetene. God kjennskap til reglene kan også gi mulighet til å organisere virksomhet på en måte som gir minst mulig avgiftslekkasje. I Tracker gir vi deg de viktigste nyhetene innen avgiftsrett hver måned.

Team image