Group 26 Created with Sketch.

31.05.2022

Prinsipputtalelse om bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Uttalelsen gjelder bygge- og anleggsbransjens praksis knyttet til bokføring av omtvistete inngående fakturaer. Praksis blr presentert som at slike fakturaer "parkeres" i fakturabehandlingssystemet og…

16.06.2022

Klagenemndsavgjørelse om ileggelse av tilleggsskatt ved bruk av feil mva-kode

Skatteklagenemnds avgjørelse av 16. juni 2022 (SKNS1-2022-32). Saken gjelder tilleggsskatt med 20 % for manglende/uriktig rapportering av omsetning og utgående merverdiavgift overfor et byggefirma.…

22.06.2022

Klagenemndsavgjørelse om boligselgerforsikring med tilhørende tilstandsrapport er en samlet unntatt forsikringsytelse

Skatteklagenemndas avgjørelse av 22. juni 2022 (SKNS1-2022-43) Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU) om boligselgerforsikring med tilhørende tilstandsrapport er én…

05.07.2022

Dom om kredittinntekter skal inngå som avgiftspliktig omsetning i beregningen av forholdsmessig fradrag

Oslo tingretts dom av 5. juli 2022. Thorn Norge AS har virksomhet med omsetning av forbrukerelektronikk hvor hoveddelen av selskapets varesalg ble finansiert via forbrukslån. Selskapet har også…

Group 26 Created with Sketch.

18.08.2022

Klagenemndsavgjørelse om justeringsplikt ved utfisjonering av næringsseksjon med tilhørende aksjesalg

Skatteklagenemndas avgjørelse av 18. august 2022 (SKSN1-2020-34). Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU) vedrørende konsekvenser for fradragsrett for inngående mva og forpliktelser…

Group 26 Created with Sketch.

29.08.2022

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved avregning av forskudd

Uttalelsen gjelder utstedelse av salgsdokumentasjon innen bygge- og anleggsvirksomhet der den bokføringspliktige mottar forskudd som helt eller delvis skal dekke fremtidige…