24.06.2024

Dom om forenklet registrering for merverdiavgift

Saken gjaldt spørsmål om selskapet Boozt Fashion AB ("Boozt") hadde rett til å registrere seg i den forenklede registreringsordningen etter merverdiavgiftsloven § 14-4, såkalt VOEC-registrering.…

Group 26 Created with Sketch.

14.05.2024

Klage over BFU om oppføring av bygg i egenregi eller fremmedregi

Saken gjaldt klage over bindende forhåndsuttalelse (BFU). Saksforholdet er at A AS skal oppføre og selge boligbygg mv. til borettslaget B. Spørsmålet er om A AS skal beregne utgående merverdiavgift…

19.02.2023

Klagenemndsavgjørelse om avgiftsplikt på innførsel av konserninterne supporttjenester

Saken gjaldt spørsmål om avgiftsplikt på innførsel av konserninterne supporttjenester. Saksforholdet var at hovedkontorene til de norske filialene A og B, representert ved D og H, hadde kjøpt…