06.09.2023

Dom om forenklet registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Saken gjelder gyldigheten av Skatteetatens vedtak om å nekte Selskap A forenklet registrering av merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 14-4.Selskap A drev netthandel med varesalg til 13 land,…

Group 26 Created with Sketch.

11.09.2023

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Fra 15. september 2023 kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg for behandling i 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023, og søknaden leveres elektronisk på…