10.01.23

Uttalelsen gjelder spørsmål om rekkevidden av unntaket for undervisning i mval. § 3-5, herunder om unntaket omfatter både teoretisk og praktisk undervisning.

Skattekontoret viser til at unntaket er ment å omfatte mer enn det en umiddelbart forbinder med "undervisning", som vil si tradisjonell undervisning i regi av skoler og universiteter. Eksempelvis omfattes også fritidsrettet undervisning/opplæring av unntaket. Unntaket omfatter undervisning både i privat og offentlig regi. Videre er både yrkesrettet undervisning og undervisning som har til formål å tilgodese personlige formål omfattet av unntaket.

Skattekontoret viste til at så lenge det aktuelle kurset går ut på å formidle kunnskap, og kommunikasjonen mellom elev og tilbyder/lærer går begge veier, vil kurset bli ansett som undervisning og derfor bli unntatt merverdiavgift.

Sist oppdatert 07.02.23

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden