14.05.24

Utgangspunktet er at det ikke er fradrag for merverdiavgift på personkjøretøy, herunder blant annet personbiler, motorsykkel, moped etc. Det er likevel fradragsrett for merverdiavgift på personkjøretøy som brukes som salgsvare, i utleievirksomhet og i persontransportvirksomhet. Dette omfatter drosjevirksomhet, bilutleiere og leasingtilbydere. Fradraget er imidlertid betinget av en bindingstid på fire år, slik at fradragsført merverdiavgift må tilbakeføres dersom kjøretøyet blir omdisponert innenfor bindingstiden.

Etter gjeldende regelverk blir det tilbakeførte merverdiavgiftsbeløpet beregnet etter en sjablongregel, men departementet foreslår nå at tilbakeføringsbeløpet skal samsvare med kjøretøyets verdifall. Forslaget innebærer at størrelsen på merverdiavgiften som skal tilbakeføres vil samsvare med forholdet mellom kjøretøyets verdi på tidspunktet for omdisponeringen og nybilprisen. Altså slik at hvis prisen ved omdisponering er halvparten av nybilpris, skal halvparten av fradragsført merverdiavgift tilbakeføres. Tilbakeføringsplikten foreslås å falle bort etter åtte år.

Sist oppdatert 31.05.24

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden