08.04.22

Forslaget innebærer at Svalbard etableres som eget tollområde, og at tollmyndighetene gis hjemmel til å føre kontroll med vareførselen til og fra Svalbard. Det innføres ikke varslings-, melde- og fremleggelsesplikt mv. for varer ved ankomst til og avreise fra Svalbard, eller plikt til å tollbehandle varer som innføres til eller utføres fra Svalbard. Det innføres heller ikke plikt til å svare toll eller innførselsavgifter.

Høringsfristen er 29. april 2022.

Sist oppdatert 05.05.22

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden