16.06.22

Skatteklagenemnds avgjørelse av 16. juni 2022 (SKNS1-2022-32).

Saken gjelder tilleggsskatt med 20 % for manglende/uriktig rapportering av omsetning og utgående merverdiavgift overfor et byggefirma. Regnskapsfører, som bokførte og leverte mva-meldinger for skattepliktige, hadde feil bokført og fakturert viderefakturering til kunder uten tillegg av merverdiavgift. Kundene var private og hadde ikke fradragsrett. Den manglende/uriktige mva-rapporteringen skyldtes klart feil fra regnskapsførerens side.

Skatteklagenemnda var enig med skattekontoret om at det ikke forelå unnskyldelige forhold i saken, verken som følge av sykdom hos regnskapsføreren eller etter unntaket for tilleggsskatt ved åpenbare regne- eller skrivefeil. Klagen ble ikke tatt til følge.

Sist oppdatert 02.09.22

Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden