13.01.23

Skattekontoret viser til at utleier som driver næringsmessig utleie av ferieleiligheter skal fakturere overnattingen med merverdiavgift uavhengig av hvem som er mottaker av faktura, og hvilket formål leietaker har med oppholdet. Hvis overnattingen ble gjort i forbindelse med en tjenestereise i avgiftspliktig virksomhet, er det fradragsrett for merverdiavgift på lik linje med annen hotellovernatting, jf. mval. § 8-1, forutsatt at fradraget er legitimert med bilag, jf. mval. § 15-10 første ledd.

Sist oppdatert 07.02.23

Group 26 Created with Sketch.
Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til kilden